Planten: Zinnia, Zinnia - Zaaien En Verzorgen | 2024 (2024)

 • Hoofd-
 • Planten
 • Zinnia, Zinnia - zaaien en verzorgen

In Dit Artikel:

De Zinnia is een jaarlijkse krautige snijbloem en behoort tot de familie van de asterfamilie. De natuurlijke oorsprong van het madeliefjesfamilie zijn brownfields en bermen in centraal Mexico en Nicaragua. De plant is te herkennen aan een rechtopstaande, onvertakte tot vertakte groei, die een grootte van maximaal een meter kan bereiken.
Er zijn een aantal verschillende variëteiten van Zinnia, die aanzienlijk verschillen in groeiwijze en uiterlijk. Sinds de 19e eeuw zijn nieuwe soorten sieraden van zinnia gefokt in Europese tuincentra. Dit komt met eenvoudige, soms met dichtgevulde bloemen daarom, de kleur van de bloemblaadjes, variërend van wit naar geel naar verschillende rode kleuren.
Speciale functies van Zinnia

 • Zinnias hebben heel weinig verzorging nodig, maar voldoende vocht tijdens het zomerseizoen om zo een sterke stengel te vormen.
 • Bij het zaaien in de maand maart, bloeit de kleurrijke zomerbloem van begin juli tot eind oktober.
 • Omdat de Zinnia extreem gevoelig is voor vorst, kan overwintering van de plant alleen plaatsvinden op warme plaatsen, wat duidt op een potplanting.
 • Normaal gesproken worden zinnia's elk voorjaar opnieuw geperst tot de gewenste locatie in de tuin.
Zinnias - zorg
Zinnias zijn warmteminnende planten en hebben een zonnige, beschutte locatie nodig voor een fantastische bloei. De grond moet een goede doorlaatbaarheid en voldoende substraat hebben. Het is ideaal voor tuincompost of grond verrijkt met mest. De beproefde site voor uw eigen tuin zijn ontblootte bloembedden of kortingen. Zelfs groentebedden bieden de Zinnia een mogelijke plek, omdat het profiteert van met name tomatenplanten. Het positieve kenmerk van zinnia is zijn resistentie tegen nematoden, die vaak gericht zijn op de wortels van tomatenplanten.
Al in februari kunnen we de voorkeur geven aan de zinnia's die overal in de vakhandel verkrijgbaar zijn. Voor dit doel worden maximaal drie zaden in een lage planter tot een diepte van 3 mm bedekt met potgrond en op een warme plaats in het huis geplaatst. De kiemperiode is meestal 10 tot 12 dagen. Vanaf half mei kunnen de geprefereerde planten dan buiten worden geplant. Ook kan vanaf deze tijd rechtstreeks in het veld worden gezaaid. Opgemerkt moet worden dat Zinnia's het best in rijen van ongeveer 30 cm van elkaar op een diepte van 3 cm kunnen worden gezaaid.
Voor bloemliefhebbers die snel hun tuin met zinnias willen verrijken, kijk je vanaf eind mei naar de week- of tuinmarkten voor jonge planten. Vanaf het begin van de vorstvrije nachten staan ​​zinnia klaar om in de tuin geplant te worden. Je moet een afstand van ongeveer 25 cm bewaren tussen elke plant. Ideaal is een zonnige, door de wind beschermde en voedselrijke locatie, de grond mag nooit uitdrogen. Zodat de planten de hele zomer bloeien, snijdt men regelmatig de verdorde af, omdat dat de knopvorming stimuleert en de plant vertakt.
Bloei van zinnia
De bloeiperiode loopt tot in de maanden juli tot oktober. De bloemen zijn vrij groot en bereiken een diameter van maximaal 5 cm, soms groter. De zinnia heeft sterke groene bladeren in driehoekige vorm.
Bemesting van zinnia's
Zinnia heeft ook voldoende water en voedingsstoffen nodig voor zijn intense kleuren. Planten met vrije uitloop moeten daarom één keer per maand van een vloeibare meststof worden voorzien. Niet aanbevolen is het gebruik van langdurige meststoffen met een levensduur van één jaar van de plant. Als een pot- of balkonplant kan de zinnia regelmatig een keer per week kunstmest in de vorm van vloeibare mest ontvangen vanwege de beschikbare ruimte. In een substraatrijke grond als plantgrond, die in het voorgaande jaar met compost was bemest, is toevoeging van kunstmest slechts gedeeltelijk noodzakelijk en komt tegemoet aan de behoeften van Zinnia.
Knippen en vermenigvuldigen
Zinnia's groeien op een rechtop natuurlijke manier, voor een meerbloemig resultaat worden de uiteinden in de jonge plant gesneden om een ​​bossige groei met verschillende bloemen te verkrijgen. Verdord en verdroogd materiaal moet op elk moment worden verwijderd voor een mooie na-bloei. Na de bloei in de herfst wordt de hele plant uit de grond gehaald en afgevoerd. Als je Zinnia-planten zelf wilt verspreiden, kun je de bloemrijke bloeiwijzen op de stelen laten drogen en de zaden gemakkelijk opslaan op een droge en goed beschermde plaats voor het komende jaar.
Ziekten en plagen
Als het planten te dicht is, kan er af en toe schimmel op de bladeren voorkomen. Dit is herkenbaar aan het witte en kleverige oppervlak. Meeldauw kan gemakkelijk worden behandeld door besmette gebieden te snijden of met een fungicide te vechten.Een duurzaam ecologisch gebruik tegen meeldauw kan worden gedaan met een scheutje melk of wei, terwijl wei 1: 1 of melk 1: 5 wordt gemengd in verhouding tot water en aangebracht.
Wetenswaardigheden over Zinnias binnenkort
Zinnias zijn niet alleen erg populair voor hun eigen tuin, maar zijn ook uitstekend als snijbloemen. Ze worden vooral gekenmerkt door hun behoeften aan gemakkelijke verzorging en de langdurige bloemen. Bovendien kunnen ze goed worden gecombineerd met andere vaste planten en grassen om de tuin een bepaalde sfeer te geven. Ze bloeien gedurende het zomerseizoen in verschillende kleuren. Geschikt voor gebruik buitenshuis, maar ook in een pot op een terras of balkon. De positieve eigenschappen van de plant, van eenvoudig zaaien tot mogelijke winterslaap, maken de Zinnia tot een kleurrijke zomerbloem voor hobbytuiniers en bloemenliefhebbers.
 • De Zinnia, met Latijnse naam als Zinnia elegans Compositae aangewezen behoort tot de familie van de madeliefjesfamilie.
 • Oorspronkelijk komt de plant uit Mexico en wordt tegenwoordig gebruikt als eenjarige plant in bedden, bloembakken en potten.
 • Een heel mooi beeld komt naar voren met de combinatie van lavendel en salie.
 • Er zijn een aantal verschillende soorten, die hoofdzakelijk verschillen van hun statuurhoogte.
 • Bovendien zijn ze te vinden in verschillende kleuren: van wit tot geel tot de meest uiteenlopende rode kleuren.
 • De bloeiperiode loopt tot in de maanden juli tot oktober. De bloemen zijn vrij groot en bereiken een diameter van maximaal 5 cm.
 • De bladeren van Zinnia zijn rijk groen en de bladeren zijn lancetvormig tot eivormig.
 • Het zaaien kan direct in het veld worden gedaan, maar daarvoor moet de grond opgewarmd zijn. Het pre-fokken in potten en kommen is mogelijk.
 • Optimaal is een temperatuur tussen 20 en 25° C, daarna vindt de ontkieming plaats na 10 tot 24 dagen.
 • In aanmerking komt een heldere locatie, indien mogelijk op de vensterbank.
 • De jonge planten moeten worden geacclimatiseerd aan de omstandigheden van het buitengebied en worden geplant in het vorstvrije buitenbed.
 • Direct zaaien vereist oppotten zodra de zaailingen groot genoeg zijn.
 • De Zinnia heeft een zonnige, warme en beschutte locatie nodig, evenals een goed doorlatende grond.
 • Bij het verplanten moet je ervoor zorgen dat de gevoelige wortels niet gewond raken.
Tip van de editor
Zinnia-bloemen die vervaagd zijn moeten worden verwijderd voor een goede en rijke na-bloei. Het wordt aanbevolen dat de planten regelmatig een keer per week worden bevrucht en regelmatig worden bewaterd. Wateroverlast moet echter worden voorkomen. De zinnia kan worden aangetast door spintmijten, slakken en bladluizen. Deze dierlijke plagen moeten vroeg worden bestreden.
Planten: Zinnia, Zinnia - Zaaien En Verzorgen | 2024 (1)

FAQ - 💬

❓ Hoe moet je zinnia zaaien?

👉 Voor het zaaien moet de juiste standplaats gekozen worden. Een plekje in de zon met goed doorlatende en humusrijke grond is een must. Voor het zaaien de grond omspitten en de grond vochtig houden tot de zaden gaan kiemen. De tuinzaden komen na ongeveer 1,5 week op.

❓ Hoe snel kiemt zinnia?

👉 Feest zaaien (zinnia)Je kan Zinnia zowel buiten als binnen zaaien. Bij kamertemperatuur kiemen de zaden binnen anderhalve week. De zaailingen groeien vervolgens vlot en mogen begin mei worden uitgeplant, het liefst op een zonnige plek en zonder onkruid.

❓ Hoe ver plant je zinnia uit elkaar?

👉 Zinnia zaden plantenZaai de zaden ongeveer een halve centimeter diep en ongeveer 12 centimeter uit elkaar (dit is ongeveer 30-31 centimeter). Zo krijgen ze genoeg ruimte om te groeien en om water uit de grond te halen.Сохраненнаякопия

❓ Hoe lang bloeien zinnia?

👉 Zinnia is een populaire zomerbloeier die ook als snijbloem geschikt is. De bladeren zijn groen, behaard, eirond of langwerpig. Zinnia's zijn solitaire bloemen op lange stelen. Van juli tot november bloeit zinnia met enkele of gevulde bloemen met diverse vormen van cactusbloemige tot dahliabloemige.

❓ Hoe moet ik zaaien?

👉 3 vuistregels om beter te zaaien

 1. Denk aan de grootte van de plant, in de hoogte én de breedte. Die minuscule zaadjes moeten binnenkort plaats genoeg hebben om te ontwikkelen tot een knol, wortel of krop.
 2. Zaden kiemen makkelijker in een vochtige omgeving. ...
 3. Haal het zaad altijd uit het zakje.

❓ Hoe moet je een plant zaaien?

👉 Zaai de zaden zo dun mogelijk en druk de grond goed aan. Je kunt met de punt van het verspeenlepeltje ook gaatjes in de aarde maken, waar je de zaadjes in stopt. Strooi in beide gevallen vervolgens nog een laagje zaai- en stekgrond of Vermiculite over de aarde heen.

Verzorging: Zaaien van plantjes.mov.

Verwante Artikelen:

Kruidnagel en kruiden stijlvol gecombineerd

Tradescantia pallida, rood blad - verzorging van de driemasterbloem

Ronde douche - elegante badkamerbelichting met een speciale charme

Meest Besproken

Houten wenteltrappen - prijzen, berekening
Plantenwedstrijd "We doen iets voor bijen!"
Hibiscus overwintert
Litchi Nutrition Feiten: Dit zit in de kleine voedingsbommen uit Azië
Planten: Zinnia, Zinnia - Zaaien En Verzorgen | 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 6036

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.